Tik? Tak!

efs-1024x104

TIK? TAK! Zdobądź nowe kompetencje w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

Mieszkasz w województwie wielkopolskim w miejscowości poniżej 100 tyś mieszkańców?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: do ISCED 3 włącznie,
  • z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje,
  • mające miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Wielkopolski w miejscowościach do 100 tys. (bezdomni: przebywający na w/w terenie),
  • brak uczestnictwa we wsparciu LLL (Long Live Learning) w ramach PO KL,
  • bez udokumentowanej znajomości TIK w stopniu podstawowym.

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: tiktak@wrocomp.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 71 723 40 47.

Biuro projektu znajduje się w Żylicach 31, 63-900 Rawicz

Dokumenty do pobrania:

Do pobrania: Tik Tak, regulamin

Do pobrania: Tik_Tak, regulamin wraz z załącznikiem

Do pobrania: Formularz rekrutacyjny

Do pobrania: Karta oceny formularza

Do pobrania: Harmonogram_szkoleń_Tik_Tak

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8 Edukacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)