Szkolenia ICT DIGCOMP

Oferta szkoleń ICT przygotowujących do uzyskania zewnętrznej certyfikacji zgodnej z ramą DIGCOMP dla określonych poziomów zaawansowania:

1. POZIOM A (5 modułów) – szkolenie 80 h, koszt godziny szkoleniowej od 80zł do 110zł. Cena za godzinę jest uzależniona od liczebności grupy, miejsca szkolenia, warunków dodatkowych.

2. POZIOM B (5 modułów) – szkolenie 80 h, koszt godziny szkoleniowej od 100zł do 120zł. Cena za godzinę jest uzależniona od liczebności grupy, miejsca szkolenia, warunków dodatkowych.

3. POZIOM C (5 modułów) – szkolenie 100 h, koszt godziny szkoleniowej od 150zł do 200zł. Cena za godzinę jest uzależniona od liczebności grupy, miejsca szkolenia, warunków dodatkowych.

Istnieje możliwość zrealizowania szkoleń wyłącznie dla wybranych modułów w ustalonej liczbie godzin. Na przykład szkolenie z modułu „Rozwiązywanie problemów” na poziomie A – 16 h, wtedy jednak należy kalkulować cenę w oparciu o górną granicę, czyli 110 zł.

Szkolenia realizujemy w województwach w całej Polsce.