• Szkolenia dla Stowarzyszenia Euro-concret w ramach projektu Komputer sz@nsą dla osób 50+. Przeszkolono 624 osoby z obszaru miasta Wrocław z zakresu ECDL START/CORE.
  • Szkolenia dla Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców w ramach projektu Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców. Przeszkolono 635 osób z aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu ECDL START/CORE.
  • Szkolenia dla Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie w ramach projektu Level – Akademia komputerowa. Przeszkolono 540 osób z województwa dolnośląskiego z zakresu ECDL START/CORE.
  • Szkolenia dla Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców w ramach projektu Start w ICT. Przeszkolono 230 osób (w tym 96 niepełnosprawnych) z województwa dolnośląskiego z zakresu ECDL START.
  • Szkolenia dla Dobrych Kadr Sp. z o.o. – szkolenia z zakresu ECDL START dla 180 osób na terenie miasta Wrocław
  • Szkolenia dla Data Techno Park Sp. z o.o. – szkolenia z zakresu ECDL START dla 60 osób na terenie województwa dolnośląskiego
  • Agencja Rozwoju Regionalne ARR w Koninie – projekt Kobieta45+ – szkolenia z zakresu obsługi pakietu biurowego, obsługi programów księgowych, aplikacji internetowych oraz B2B dla 360 osób z wielkopolski
  • Szkolenia dla Wojewódzkich Komend OHP – szkolenia z zakresu ECDL START/CORE – w latach 2011-2013 ponad 500 osób